Dětské hřiště Jinonice

* kraj Praha
– provedení všech servisních a udržovacích prací na celé lezecké stěně
– provedení výsledné revize pro r. 2016
– celková plocha 50 m2