Reference

LS Kobra, Plzeň

uvedení do provozu, servis, revize

Kongresový hotel, okr. Chrudim

opravy, dostavba, servis, revize LS

Dětské hřiště, Praha 5

opravy, servis, revize lezecké stěny

Lezecká stěna, okr. Klatovy

opravy, servis, revize, školení obsluhy lezecké stěny

Hasiči, Praha 9

opravy, servis, revize lezecké stěny

Gymnázium, Královéhradecký kraj

vypracování Zprávy o Stávajícím stavu

Vojenská akademie Brno

statický přepočet, zhotovení PD oprav v I. Etapě

Mateřská škola, Praha 6

kompletní Projektová dokumentace nové lezecké stěny

Lezecká stěna DDM, Praha 8

dostavba LS, kompletní Projektová dokumentace

Soukromá škola, Písek

3D vizualizace s PD nové LS

Gymnázium JK, Praha

kontrolní přepočet stropního nosníku pro jištění

LC DDM Praha 9

kontrolní statický přepočet LC

1 2 3