Reference

Mateřská škola, Praha 9

výstavba nové dětské lezecké stěny

Mateřská škola, Praha

výstavba nové dětské lezecké stěny

Mezinárodní škola, Praha

Statický výpočet zcela nové nosné konstrukce lezecké stěny

ŠUTR, Liberec

zhotovení Zprávy o SS pro potřeby reklamace vůči jinému dodavateli

MERCEDES-BENZ, Praha

statický výpočet konstrukce osobního zajištění, včetně PD

LC ŠKODA SPORT PARK, Plzeň

statický přepočet, zhotovení PD oprav v I. Etapě

Sportcentrum, Praha

opravy, dostavba, servis, revize LS

Gymnázium JK, Praha

opravy, servis, revize lezecké stěny

Mezinárodní škola, Praha

opravy, dostavba, servis, revize LS

Gymnázium – Královéhradecký kraj

opravy, servis, revize lezecké stěny

Lanové centrum DDM, Praha

dostavba, servis, revize LC

Sportovní zařízení města Příbram

opravy, servis, revize lezecké stěny

1 2 3