Kdo jsme

Zakládáme si na tom, že je na nás 100% spolehnutí.

Vzájemná důvěra a oboustranný respekt je základ nejen jakéhokoliv vztahu, ale také základ vzájemné, přátelské, dlouholeté spolupráce.

ms

 • Jsme RYCHLÍ!
  V naší správě a firemním informačním systému se nachází více než 56 lezeckých stěn po celé ČR, některé z nich jsme také sami vyrobili. Garantujeme u Vás naši návštěvu do tří dnů od vzniku Vašeho požadavku. Pracujeme 6-7 dní v týdnu, dle aktuálních potřeb vás, zákazníků. U nás zkrátka nečekáte, rychlá a příznivá odezva – to je Vaše výhoda!


 • Pracujeme vždy KVALITNĚ!
  Pouze 100% spokojený zákazník se znovu vrací, proto si nemůžeme dovolit jakkoliv chybovat. U nás neznáme slovo „hazard“. Neprovádíme žádné experimenty ani pokusy, víme přesně, co a jak máme dělat.. To vše na základě nejen dlouholetých zkušeností, ale také platných ČSN/EN norem, které zaručují správnou funkci a také nutnou bezpečnost.


 • Vše za PŘÍZNIVÉ CENY!
  Podnikáme v segmentu, který je vázán velice omezenými rozpočty škol, krajů, obecních úřadů, atd. Toho jsme si plně vědomi, proto naše ceny respektují Vaše možnosti!
  Může se stát, že nyní nemůžete z nejrůznějších důvodů investovat do oprav či údržby – nevadí to! Jsme optimisté a věříme v lepší zítřky, proto naší další výhodou je odklad platby
  a bezúročné samofinancování z naší strany!


 • JISTOTA A BEZPEČNOST!
  Veškeré práce provádíme na základě řádné projektové dokumentace a statického výpočtu, při respektování všech bezpečnostních norem. Vy, jako zákazníci, musíte mít vždy jistotu, že je vše v pořádku a návštěvníci lezecké stěny jsou v bezpečí, a to i včetně těch nejmenších dětí.
  Nebojíme se odpovědnosti a celou ji bez výhrad za naše zakázky plně přijímáme!

Petr Piskač, MBA

zodpovídá za celý rozpracovaný projekt (návaznost termínů, plnění, technické proveditelnosti, záruky). Navrhuje možné varianty řešení, včetně projektové dokumentace: část technická, stavební a statika obecně. Autor CAD 2D a 3D projektových dokumentací.

Ing. Lenka Hladká

zodpovídá za celkový ekonomický chod společnosti, kompletní fakturaci, pohledávky. Posuzuje všechny projekty a investiční pobídky z ekonomického hlediska a harmonogramů, včetně plánu výroby.

David Wenkler

zodpovídá za celkově zdárný a bezproblémový průběh všech oprav a montáží, včetně efektivní součinnosti dalších zúčastněných firem v místě realizace.

Ing. Jaroslav Zikán, CSc.

trvale spolupracujeme ohledně návaznosti na jednotlivá statická posouzení všech nosných konstrukcí. Specializace: statika a dynamika staveb (železobeton, dřevo, ocel), včetně zakládání.


Při naší práci využíváme nejmodernější software!
r-1
r-2
r-1
r-4