Naše služby

u nás máte „vše pod jednou střechou“, stačí jednoduše zavolat!

1) ČÁST REVIZNÍ

pravidelné roční revize lezeckých stěn, jejích odborné analýzy a posouzení včetně vystavení písemných zpráv dle platné legislativy a zákonných norem ČSN/EN (Zprávy o tzv. stávajícím stavu)

zssrza7


2) ČÁST PROJEKTOVÁ

a) zhotovení kompletní Projektové dokumentace (část Stavební, část Statika, Technická zpráva, Výkresová část)
b) statické výpočty nových konstrukcí, včetně návrhů (dřevo, ocel, železobeton – včetně výztuže)
c) statické posouzení a přepočty stávajících konstrukcí lezecké stěny
d) grafické 3D vizualizace s použitím BIM software

tz2vc1vc1sv

a1
a2

vc3
vc4
a2
a2


3) ČÁST REALIZAČNÍ

d) montáže a demontáže všech částí lezeckých stěn, včetně zásadních oprav
e) opravy a montáže nových, certifikovaných vratných bodů a bodů postupového jištění
f) opravy všech druhů opláštění a jejich nové nátěry
g) veškerá průmyslová čištění uvnitř i zvenčí lezecké stěny

a3
pj
vb
is
cs
a3
aa03
aa06


4) ČÁST DOPLŇKOVÁ

h) komplexní dodávka bezpečnostních dopadišť a ochranných konstrukcí
i) prodej a dodávky souvisejícího technického a sportovního vybavení
j) investiční studie a rozvahy návrhy konstrukčních řešení
k) odborná poradenská a konzultační činnost pro státní orgány (Policie ČR, Soudy)

d1d2d3